Topdanmarks profil

Afgrøder der står og svejer i vinden. Landmanden har forsikret sine afgrøder og planter.

Erstatnings­priserne for 2023

Erstatningspriserne udregnes hvert år og er den værdi, som de forsikrede kan forvente at få i erstatning for deres tabte udbytte i høsten. Det betyder, at alle dem, der har en afgrødeforsikring og ender med at tabe udbytte i høsten 2023, nu kan se, hvilken pris deres afgrøder vil blive erstattet til.

Sådan udregnes erstatningspriserne

Erstatningspriserne udregnes ved at tage gennemsnittet af de seneste fem års afregningspriser – dog er den højeste og laveste afregningspris for hver afgrøde fratrukket. Det betyder, at erstatningspriserne er udregnet efter gennemsnittet af de tre mest almindelige niveauer for afregningspriserne. Erstatningspriserne offentliggøres hvert år, inden høsten begynder – senest 1. marts. 

Erstatningspriserne for 2023

Erstatningspriserne til afgrødeforsikringen for høståret 2023 kan du se herunder, hvor den enkelte erstatning for hver type afgrøde fremgår.

Hvede 137 kr. pr. hkg Sukkerroer 20 kr. pr.hkg
Rug 123 kr. pr. hkg Alm. rajgræs 955 kr. pr. hkg
Byg

134 kr. pr hkg

Rød svingel 1050 kr. pr. hkg
Havre

128 kr. pr. hkg

Engrapgræs 1833 kr. pr. hkg
Triticale

128 kr. pr. hkg

Strand svingel 1012 kr. pr. hkg
Raps

304 kr. pr. hkg

Hundegræs 1511 kr. pr. hkg
Spisekartofler 178 kr. pr. hkg Hvidkløver 2963 kr. pr. hkg
Stivelseskartofler

69 kr. pr. hkg

Spinat 1933 kr. pr. hkg
Læggekartofler

209 kr. pr. hkg

Hestebønner 157 kr. pr. hkg
Majs/helsæd 101 kr. pr. 100 FE    

 


Vil du vide mere om afgrødeforsikringen?

Læs meget mere om vores afgrødeforsikring herunder:

Afgrødeforsikring