Ligebehandling af gravide

Påbud fra Finanstilsynet 29. november 2022

Topdanmark ændrede – på linje med flere andre selskaber – i efteråret 2020 vilkårene for vores rejse- og afbestillingsforsikring, ulykkesforsikring og sygedriftstabsforsikring, fordi vilkårene var i strid med forsikringsligebehandlingsloven og i nogle situationer stillede kvinder med skader i forbindelse med graviditet og fødsel dårligere end andre forsikringskunder.

En formulering i vilkårene for vores afbestillingsforsikring gav anledning til nærmere drøftelser med Finanstilsynet. Vilkårene gav gravide en udvidet mulighed for at afbestille en rejse, hvis der var forhold ved graviditeten (udover sygdom og tilskadekomst), som betød, at de ikke kunne rejse. Det var dog en betingelse, at rejsen var bestilt, inden graviditeten var konstateret. Finanstilsynet vurderede i december 2022, at betingelsens ordlyd er i strid med forsikringsligebehandlingsloven, og vi fik et påbud om at rette op på det.

1. februar 2023 har vi ændret vilkårene for vores afbestillingsforsikring, så det ikke længere er en betingelse, at rejsen er bestilt, inden graviditeten konstateres. 

Vi har aldrig haft intentioner om, at nogle kunder skulle stilles anderledes end andre. Vi beklager derfor, at vi har haft forsikringsvilkår, der kan have betydet forskelsbehandling som følge af graviditet.

Har du brug for at få vurderet din sag?

Vi vil gerne sikre, at alle, der tidligere har fået afslag eller har undladt at anmelde en skade under deres afbestillingsforsikring som følge af graviditet, får mulighed for at få vurderet deres sag. Hvis du er berørt, kan du se herunder, hvordan du kan få vurderet din sag. 

Værd at vide