Lejesæds­forsikring

  • Dækker, hvis dine afgrøder går i leje
  • Spar dig selv og miljøet for vækstregulering
  • Vær en del af den grønne omstilling
Høstet kornmark

Hvad er en lejesædsforsikring?

Lejesædsforsikringen er en forsikring, der dækker udgifter forbundet med lejesæd. Det betyder, at du kan undgå vækstregulering og i stedet vælge at forsikre dig mod lejesæd.

Med en lejesædsforsikring er du dækket, hvis dine afgrøder mod forventning går i leje, og du derfor har ekstra udgifter til høst, tørring eller har direkte udbyttetab. Du kan altså både spare tid og penge på ikke at skulle vækstregulere og samtidig vælge en grønnere løsning, hvis du vælger at forsikre dig mod lejesæd.

Lejesædsforsikringen dækker vinterhvede og vinterrug fra henholdsvis 67 kr. pr. hektar og 73 kr. pr. hektar.

Sådan fungerer lejesædsforsikringen

Vil du forsikre dine afgrøder mod lejesæd, skal du købe forsikringen senest 26. april. Sådan ser et typisk forløb ud:

  • Du køber forsikringen og vælger selv de marker, du ønsker at forsikre
  • Ved høst tager vi satellitbilleder af de forsikrede marker og vurderer, om der er lejesæd
  • Når eventuelle skader er opgjort, modtager du din erstatning hurtigst muligt
     

Sådan dækker lejesædsforsikringen

Lejesædsforsikringen dækker en række udgifter, som du kan få i forbindelse med lejesæd. Forsikringen dækker de marker og afgrøder, som du valgte at forsikre, da du købte forsikringen. For at få erstatning skal skaderne være opstået og synligt konstateret i perioden fra 1. april til og med høst – dog senest 31. juli.

Vi erstatter med  1657 kr. pr. hektar i de forsikrede marker, hvor der kommer lejesæd. Der er en selvrisiko på 5 % af det samlede areal pr. mark.

Hvad dækker lejesædsforsikringen? 

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt