Landbrugsløsøre og driftstabs­forsikring

Kombineret dækning til dine ting og dyr

  • Dækker alt fra løsøre til dyr, afgrøder mv.
  • Sikrer din indtjening efter en skade
  • Erstatter ting op til to år til nyværdi
Broget malkekvæg spiser hø i en stald

Hvad er en landbrugsløsøre- og driftstabsforsikring?

Landbrugsløsøre- og driftstabsforsikringen er en kombineret forsikring, som giver dig en bred dækning ved brand, vejrskade, tyveri, transportskader osv. Forsikringen dækker både værktøj, inventar og andre typiske løsøre, men kan bl.a. også omfatte:

  • Produktionsdyr som grise, kvæg, fjerkræ osv.
  • Afgrøder på marker
  • Produkter og lagerbeholdning, fx mælk eller korn

Forsikringen har en lang række tilvalg, så du kan få lige de dækninger, du har brug for i din bedrift.

 

Sådan fungerer vores driftstabsforsikring

Mange skader kan påvirke din omsætning i større eller mindre grad. Forsikringen har derfor en indbygget driftstabsforsikring, som sikrer dit landbrug økonomisk, hvis din indtjening falder efter en skade – fx hvis der opstår brand i dine staldbygninger, eller hvis din mejetærsker går i stykker, så du ikke kan høste din mark i tide.

 

Ting op til to år erstatter vi til nyværdi

Vi erstatter dine ting til nyværdi – dvs. til samme pris, som du selv har givet for dem – indtil til de fylder to år. Det gælder fx byggematerialer, bygningstilbehør og bygningsdele, IT- udstyr og dit værktøj og arbejdsredskaber.

 

Det kan landbrugsløsøre- og driftstabsforsikringen dække

Tilvalg: Gør din dækning endnu bedre 

Se, hvad vores kunder siger

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt